Leenheerenpolder

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

 

“Waar de getijden de regels bepalen.”

 

jan-paul bron
architect en eigenaar van Zeelenberg Architectuur

1
planconepten

Leenheerenpolder

Langs de oever van het Spui, een getijdenrivier die de verbinding vormt tussen de Oude Maas en het Haringvliet, ligt de Leenheerenpolder.

Deze oude landbouwpolder heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een recreatief en landschappelijk aantrekkelijke plek met een positief effect op de economische vitaliteit van de regio Hoeksche Waard. En van het dorp Goudswaard in het bijzonder.

Van de 130 hectare grond is 10 hectare bestemd voor permanent en recreatief wonen. De rest wordt nieuwe getijdennatuur. De maximaal 100 buitendijkse woningen passen in het landschap en vormen een logische verbinding tussen het dorp aan de andere kant van de dijk en de nieuwe natuur. Samen met de naastgelegen Korendijkse Slikken vormt dit een aantrekkelijke groene schil rond de Hoeksche Waard. Door de wandel- en fietspaden, vogeluitkijkpunten, een recreatieplas en een veerverbinding met Nissewaard kunnen bewoners en bezoekers genieten van de rust en ruimte; kernkwaliteiten van dit gebied die we moeten koesteren.

Verdwenen ecologische en landschappelijke waarden keren terug. Dat geldt ook voor menselijke bewoning, die van oudsher plaatsvond op terpen. Een bijzonder concept dat de natuur de kans geeft zich te ontwikkelen en betrokken bewoners en bezoekers die natuur laat beleven via slingerende wandelpaden, houten vlonders en bruggetjes.

2
impressie

  locatie
  Nederland, Goudswaard

  realisatie

  opdrachtgever
  Joint venture van geïnteresseerde partijen

  geleverde diensten
  planconcept

  landschapsontwerp
  architectuur

  3
  projecten
  4
  interesse

  U gelooft in uw project, wij geloven in onze projectfilosofie. Voor een dynamische combinatie: 0187- 68 12 22