projectfilosofie

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

1

“Wonen gaat in de laatste plaats over woningen”

Door de jaren heen hebben onze opdrachtgevers ons de kans gegeven mooie, interessante projecten te realiseren en onze eigen stijl te ontwikkelen. Maar… wij willen de samenleving meer bieden dan architectuur. Geïnspireerd door het begrip ‘brede duurzame ontwikkeling’ van de Verenigde Naties op de Top in Johannesburg in 2002, zoeken wij voor elk plan naar een gelijkwaardig evenwicht tussen de pijlers mens (People), milieu (Planet) en welvaart (Prosperity), naar elementen die de gebruiker, de natuurlijke omgeving én de lokale economie harmonieus laten profiteren van het project, zonder dat de ene pijler de andere overheerst. Een intensief, inspirerend en vaak tijdrovend proces dat wij samen met onze opdrachtgevers, overheden, milieuorganisaties en lokale belangengroeperingen doorlopen.

2

Zeelenberg Architectuur favicon-114x114

People

Onze architectuur moet bijdragen aan hoe bewoners en bezoekers hun omgeving beleven. Wij vinden dat wonen en recreëren in de eerste plaats gaat om het (mede) gebruik van de openbare ruimte. Wij zien de toekomstige bewoner, gast of plaatselijke bezoeker voor ons, genietend van de omgeving, wandelend langs de paden, wijn drinkend op een terras. Daarbij vinden wij de weg naar de woning misschien nog wel interessanter dan de woning zelf. Want de spanning, verwondering en vreugde op weg naar de bestemming kleuren voor een groot deel ieders ervaringen, ontdekkingen en herinneringen.

Zeelenberg Architectuur favicon-114x114

Planet

Daarom ontwerpen wij eerst het landschap, een landschap dat aansluit bij de bestaande omgeving, de morfologie en de geschiedenis van het gebied. Het aanleggen van nieuwe natuur en het versterken van de aanwezige natuurwaarden zijn daarbij ons uitgangspunt. In het gecreëerde nieuwe landschap worden de woningen of voorzieningen voorzichtig ingepast. In onze ogen vertaalt duurzaamheid zich niet alleen in klimaat-neutrale bebouwing en de toepassing van duurzame materialen en technieken, maar óók in een goede ecologische en landschappelijke inpassing van het project. Wij bouwen met en voor de natuur.

Zeelenberg Architectuur favicon-114x114

Prosperity 

Onze projecten zijn totaalconcepten. De sociale component van onze ontwerpen en projecten moet in balans zijn met de economische en de ecologische. Een project is voor ons pas duurzaam als het een positieve impuls biedt aan de bewoners van de regio waarin het is gelegen, krimp bestrijdt, de economische slagkracht van de plaatselijke ondernemers vergroot, zorgt voor opleidingen en werkgelegenheid voor de plaatselijke gemeenschap. Wij werken altijd zoveel mogelijk met lokale partners tijdens de bouw en exploitatie, zowel in Nederland als daarbuiten.

3
interesse

U gelooft in uw project, wij geloven in onze projectfilosofie. Voor een dynamische combinatie: 0187- 68 12 22