Brouwerseiland

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

 

“Al 1.000 jaar maken wij ons land”

 

jan-paul bron
architect en eigenaar van Zeelenberg Architectuur

1
leisure

Brouwerseiland

Bij de totstandkoming van het Grevelingenmeer was het uitgangspunt dat de Brouwersdam plaats zou bieden aan recreatieve ontwikkelingen om de toekomstperspectieven van de bevolking van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland te waarborgen en de koppen van de eilanden te ontlasten. De Middelplaathaven aan de binnenkant van het meer, een oude werkhaven van Rijkswaterstaat, werd aangewezen voor een innovatief project.

Door in ons ontwerp terug te grijpen op wat wij Hollanders en Zeeuwen al tien eeuwen doen, onze eigen eilanden maken, wordt de basis gelegd voor hoogwaardige recreatie. In de werkhaven zullen dertien eilandjes verschijnen waarvan de vorm aansluit bij de bestaande eilanden in het meer, zoals de Hompelvoet en de Veermansplaat.

De drie pijlers van onze projectfilosofie vormen de basis van het project. De gasten en bezoekers van dit openbare gebied kunnen van eiland naar eiland hoppen door de nieuwe natuur. Natuur waarin de woningen zijn ingebed met gebruikmaking van natuurlijke en duurzame materialen. Tussen en om de eilanden worden verschillende waterdieptes gecreëerd, wat de biodiversiteit van waterdieren en waterplanten stimuleert. Het luwe binnengebied is aantrekkelijk voor vogels bij ruw weer. De erfpachtopbrengsten worden aangewend voor onderhoud aan en verbetering van de kwaliteit van het Grevelingenmeer. Er is gekozen voor een nieuwe markt, recreatie in het hogere segment, om lokale werkgelegenheid te scheppen zonder verdringing.

2
impressie

  locatie
  Nederland, Brouwersdam

  realisatie

  opdrachtgever
  Brouwerseiland B.V.

  faciliteiten
  308 vakantiewoningen, centrale faciliteiten, haven

  3
  projecten
  4
  interesse

  U gelooft in uw project, wij geloven in onze projectfilosofie. Voor een dynamische combinatie: 0187- 68 12 22