Zeelenberg Architectuur ontwikkelaar recreatiepark Westerzeedijkgebied

Zeelenberg Architectuur ontwikkelaar recreatiepark Westerzeedijkgebied
1 oktober 2019 Jan-Paul Bron

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

1
nieuws

Zeelenberg Architectuur ontwikkelaar recreatiepark Westerzeedijkgebied

Zeelenberg Architectuur is samen met Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij als ontwikkelaar aangewezen van een recreatiepark aan de Westerzeedijk in Harlingen (Friesland).

leestijd: 5 min

Jan-Paul Bron
1 oktober 2019
nieuws

Als specialist in integrale planontwikkeling op het gebied van ‘leisure’ hebben wij voor deze locatie een onderscheidend ontwerp gepresenteerd: een autovrij, gevarieerd landschap met open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. Dit concept sluit goed aan bij de toeristische visie van de gemeente Harlingen.

Zeelenberg Architectuur werkt vanuit een eigen filosofie op recreëren, wonen en werken in de openbare ruimte. Ontwerp en ontwikkeling moeten er op gericht zijn de toekomstige gebruikers, de natuurlijke omgeving en de lokale economie harmonieus te laten profiteren van het project. Een goede ecologische en landschappelijke inpassing van het verblijfsgebied vormt daarbij voor Zeelenberg Architectuur het vaste uitgangspunt.

Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020. Hou onze website in de gaten betreffende de verdere ontwikkelingen van dit project.

Figuur 1 – Het recreatiepark is gepland in het middenstuk van het projectgebied. De grijze blokjes op de kaart zijn de vakantiewoningen. Het witte vlak links is de Waddenhal.

Lees de bekendmaking in de Harlinger Courant en vind meer informatie over de Westerzeedijk gebiedsontwikkeling op de website van de Gemeente Harlingen.

000