Deltanatuur en recreatie – Deel 2/3

Deltanatuur en recreatie – Deel 2/3
11 februari 2022 Jan-Paul Bron

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

1
blog

Deltanatuur en recreatie – Deel 2/3

In een interview voor het nieuwsblad Eilanden-Nieuws (september 2018) schijn ik mijn licht over natuur, landschap en recreatie op mijn thuiseiland Goeree-Overflakkee. Ik eindigde met de mededeling dat in het afgelopen decennium de natuurontwikkeling op Goeree-Overflakkee ruim twee keer zo hard is gegroeid als de recreatieve ontwikkeling. Uiteraard ga ik hier nog verder op in.

leestijd: 3 min

Jan-Paul Bron
11 februari 2022
blog

“En daar blijft het gelukkig niet bij”, vertelt Bron, “in de komende jaren zal aan de noordrand van het eiland langs de oevers van het Haringvliet nog eens honderd hectare landbouwgrond omgezet worden in nieuwe natuur als onderdeel van het toekomstige nationale park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Voor nieuwe verblijfsrecreatie is op dit moment krap nog vijftien hectare beschikbaar, waarvan iets minder dan de helft op de kop en het restant aan de oostkant van het eiland. En die gronden bevinden zich evenmin in de natuur.

De ‘selling points’ van onze gemeente, de natuur en de rust en ruimte die daarmee samenhangen, zijn een gegeven en worden met de ontwikkeling van top-deltanatuur langs de noordrand van het eiland flink versterkt.

“En dat moet ook”, vindt Bron, “want we willen deze groene oase tussen Rotterdam en Antwerpen behouden. We willen hier prettig kunnen blijven wonen, werken en ontspannen. Met natuurbehoud en verdere natuurontwikkeling snijdt het mes aan meerdere kanten. Flora en fauna kunnen gedijen, onze leefomgeving blijft aantrekkelijk en het type recreatie waarop wij als eiland willen inzetten om krimp, vergrijzing en verschraling van basisvoorzieningen in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg te bestrijden, kan alleen maar floreren bij een spannende deltanatuur om te beleven”.

Deze insteek komt niet uit de lucht vallen. Al in 2011 werd dit pad ingeslagen na gedegen onderzoek door het Innovatieplatform Goeree-Overflakkee, een initiatief van de eilandelijke ondernemers. De uitkomsten van dat onderzoek zijn onder andere verwerkt in de brede gemeentelijke Eilandvisie. Voor de recreatie is de visie en aanpak daarna meegenomen in de Toeristisch-Recreatieve visie 2025. Als onderdeel van de Eilandvisie is Goeree-Overflakkee inmiddels flink op de kaart gezet als duurzaam eiland. “Ik kom voor mijn werk op veel plekken in Nederland en merk dat Goeree-Overflakkee meer bekendheid heeft dan vroeger en dat onze route naar duurzaamheid wordt opgemerkt.”

000