Column ‘landelijk wonen’

Column ‘landelijk wonen’
12 april 2022 Renée Bron

Zeelenberg Architectuur Woordmerk

1
blog

Landelijk wonen

We moeten ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Vrijwel alle politieke partijen omarmen inmiddels deze oproep van VVD-Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis. Want er is een chronisch woningtekort in ons land, ook op Goeree-Overflakkee.

leestijd: 4 min

Jan-Paul Bron
12 april 2022
blog

De krimp die tien jaar geleden werd voorspeld is uitgebleven, mede dankzij de inspanningen van GO Eilandmarketing. De bevolking van het eiland groeit de laatste jaren zelfs, langzaam maar gestaag. Daar komt bij dat het aantal benodigde woningen overal in Nederland veel sneller is gegroeid dan de bevolking, omdat huishoudens tegenwoordig uit minder personen bestaan dan vroeger. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens is de afgelopen decennia flink gestegen. En het verdwijnen van de bejaardentehuizen heeft ertoe geleid dat ook ouderen tot op hoge leeftijd in de eigen woning blijven.

Nu mogen we binnen onze gemeentegrenzen tot 2030 nog zo’n 2.500 woningen realiseren. Dus er kan hier gebouwd worden. Hopelijk komen er wel genoeg initiatieven om dat ook echt te doen. Maar allereerst moet dan eilandbreed in kaart gebracht worden wat voor type woningen voor welke doelgroepen we waar nodig hebben en hoeveel. Wat mij betreft zou bij dat huiswerk voorop moeten staan hoe we mensen met verschillende achtergronden en in verschillende levensfases samenbrengen en samen laten leven. Want geen enkele gemeenschap is gebaat bij ‘hokjes’. Juist op ons eiland is burenhulp en nabuurschap een kracht.

Ook de manier waarop we de nieuwe buurten vormgeven heeft onze aandacht nodig. Wij hebben geen stedelijke attracties zoals hippe uitgaanscentra, woonboulevards, beroemde museums of grote concertzalen. Onze aantrekkingskracht zit in de beschikbare openbare ruimte, in het gemeenschappelijke agrarische en natuurlijke landschap, in de nabijheid van indrukwekkende zoete en zoute wateren. Dat zijn onze ‘assets’. Wij zijn een landelijk gebied en laten we onze bestaande en nieuwe inwoners dan ook landelijk wonen bieden. En dat in alle segmenten. Bijvoorbeeld door een collectief landschap te creëren zonder schuttingen, hekken en muren. Een plek met aandacht voor het buitenleven, waar binnen en buiten ontwerptechnisch in elkaar overvloeien, waar de toegepaste materialen zich vermengen met het landschap en onze historische gebouwen als inspiratie dienen. Een plek met ruimte voor kinderen en huisdieren. Een plek waar duisternis een kwaliteit kan zijn door subtiele buitenverlichting. Dan hebben wij geen Rembrandt of Van Gogh nodig: ons uitzicht is een levend schilderij.

 

Bron: Eilanden-Nieuws Woonmagazine

000